Solliciteer vandaag!

Orthopedagoog

Het betreft een vacature voor 32 uur per week in verband met zwangerschapsvervanging voor de periode van 3 november 2022 tot 3 maart 2023, met een mogelijke uitloop in verband met zwangerschapsverlof.

Over Peuter & Co
Het begint bij Peuter & Co, oftewel De Rotterdamse Peuterschool! Op ruim 65 locaties in Rotterdam doen we er alles aan om onze peuters zo goed mogelijk voor te bereiden op de basisschool. Peuter & Co staat in Rotterdam en omstreken bekend als een kwalitatief hoogwaardige aanbieder van voorschoolse educatie, en die plek willen we behouden. Dat betekent dat we ons als organisatie zullen moeten blijven ontwikkelen in de uitvoering hiervan. De functie van Orthopedagoog richt zich op het begeleiden van peuters waar zorgen over zijn en op het geven van opvoedkundig advies aan pedagogisch medewerkers en aan ouders. Een Orthopedagoog doet screenings bij peuters op gedrags-, leer- en ontwikkelingsproblemen en -stoornissen of in het geval van een problematische opvoedingssituatie. Een orthopedagoog is een opvoedkundige die is gespecialiseerd in ontwikkelings-, opvoedings- en leerproblematiek. De Orthopedagoog stelt geen diagnose.

Wat ga je doen?

 • Verrichten van screenings aan de hand van observaties op de groep en vragenlijsten voor ouders en pedagogisch medewerkers;
 • Vastleggen van gegevens en onderzoeks- en testresultaten in dossiers;
 • Verzoeken om externe diagnostiek van bijvoorbeeld (jeugd)psychiaters en school- of huisarts;
 • Opstellen van verslagen omtrent de begeleiding.

Ondersteuning

 • Verzorgen van informatievoorziening naar coaches/managers, pedagogisch medewerkers en ouders/verzorgers;
 • Adviseren en coachen van coaches/managers en pedagogisch medewerkers;
 • Fungeren als aanspreekpunt voor coaches/managers, pedagogisch medewerkers;
 • Observeren en adviseren;
 • Schakel tussen diverse instanties en hulpverleners.

Overleg en deskundigheidsbevordering

 • Deelnemen aan in- en externe vergaderingen en taakgroepen met overige deskundigen en begeleiders;
 • Verlenen van advies over bijvoorbeeld interactievaardigheden en pedagogische technieken;
 • Kennis overdragen aan collega’s.

Wij zijn op zoek naar iemand die:

 • Beschikt over een WO-diploma Orthopedagogiek;
 • Kennis heeft van en inzicht heeft in het hulpaanbod en de hulpverleningsmethodieken;
 • Kennis heeft van het gezin en het mogelijk disfunctioneren hierbinnen;
 • Kennis heeft van de gedragspatronen (o.a. diverse culturele achtergronden) van de peuters;
 • Vaardig is in het opstellen en interpreteren van onderzoeksrapporten naar aanleiding van screenings;
 • Vaardig is in het adviseren van collega’s, ouders / opvoeders;
 • Interne voorlichting en kennisoverdracht verzorgt op het eigen expertisegebied;
 • Afwijkingen/ knelpunten signaleert, betrokkenen hierop aanspreekt en/of deze indien nodig doorgeeft;
 • Een bijdrage levert aan het verbeteren van de in gebruik zijnde methodieken/beleid en de implementatie hiervan;
 • Beschikt over een NVO-of SKJ-registratie.

Competenties:

 • Analytisch
 • Aanpassingsvermogen
 • Communicatief vaardig
 • Draagvlak creëren
 • Empathisch
 • Flexibel
 • Coachende vaardigheden
 • Integer

Wij bieden:

 • Een afwisselende baan in een leuke organisatie voor 32 uur per week, waarbij je in ieder geval beschikbaar bent op maandag en dinsdag;
 • Een salaris gebaseerd op schaal 10 van de CAO Kinderopvang, afhankelijk van opleiding en ervaring (minimaal € 3.293,- tot maximaal; € 4.427,- bruto per maand op fulltime basis (36 uur per week);
 • 8% vakantietoeslag en 3% eindejaarsuitkering.

Solliciteer eenvoudig

Ben je overtuigd van jezelf en van deze functie? Stuur dan je motivatiebrief en CV naar vacatures@peuterenco.nl met als onderwerp “Sollicitatie Orthopedagoog”. Zorg ervoor dat je sollicitatie vóór 26 september 2022 bij ons binnen is.
Als je nog vragen hebt over deze vacature, neem dan contact op met Marlies Slaa, Manager Pedagogiek bij Peuter & Co (marlies.slaa@peuterenco.nl of bel 06-31942624). Het maken van een assessment maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure. Als onderdeel van de sollicitatieprocedure bekijken we je profiel even op sociale media.

Q