Oudercommissie

De alternatieve ouderbijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden. Alle ouders en verzorgers zijn uitgenodigd om de adviesvraag ‘uurprijs 2020’ te bespreken.

besproken:

Uurprijs 2020

Advies OC en ouders: akkoord

Oudercommissie

Bent u ook graag als eerste van alles op de hoogte? Vindt u het leuk en interessant om mee te denken over de opvang van uw peuter en met andere ouders van gedachten te wisselen over de peuterschool? Dan is het een goed idee om lid te worden van de oudercommissie van de peuterschool van uw kind!

Er zijn ongeveer drie overleggen per jaar, die plaatsvinden in de peuterschool van uw kind. U overlegt samen met de andere leden welke tijden op welke dag het beste uitkomen. Bijvoorbeeld tussen de middag, dan kan uw peuter lekker spelen terwijl u overlegd.

We hopen dat u ook wilt meehelpen tijdens feestelijke activiteiten bij de peuterschool. Gezellig!

De Oudercommissie en IKK

Vanaf 1 januari 2018 geldt er andere wetgeving in de kinderopvang voor dagopvang en bso. De kwaliteitseisen zijn in de afgelopen jaren herijkt binnen het traject ‘Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang’ (IKK). Verschillende partijen in de sector hebben een akkoord bereikt en op basis hiervan is een nieuw pakket aan kwaliteitsregels opgesteld.

In de praktijk

Lees hier een interview met de voorzitter van de oudercommissie van De Rotterdamse Peuterschool, locatie De Nieuwe Haven Noordereiland (voorheen Kleine Hendrik). Dit interview verscheen in het magazine van BoiNK.

Overzicht werving, middelen en adviesvragen 2018

Adviesrecht

In de Wet kinderopvang is opgenomen dat oudercommissies adviesrecht hebben. Een oudercommissie heeft het recht te adviseren over:

  • de uitvoering van het kwaliteitsbeleid, in het bijzonder het pedagogisch beleid (de kwaliteit van het personeel, de groepsgrootte en de inzet van personeel in opleiding)
  • het algemeen beleid op het gebied van voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid
  • openingstijden
  • het beleid rondom voorschoolse educatie
  • wijzigingen van de prijs van kinderopvang
  • vaststelling en wijziging van de interne klachtenregeling

De klachtenregeling en de mogelijkheid om geschillen voor te leggen aan de Geschillencommissie: klik hier

Alle bovengenoemde onderwerpen die tot (beleids)veranderingen leiden moeten in zijn geheel of gedeeltelijk worden voorgelegd aan de oudercommissie(s). Hoewel het voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen verplicht is, moet een oudercommissie dus wel om advies worden gevraagd over wijzigingen die van toepassing zijn voor (locaties van) De Rotterdamse Peuterschool.

Vragen?

Stel ze aan de pedagogisch medewerkers of mail uw vraag naar oudercommissie@peuterenco.nl.
Q