Oudercommissie

Ben je ook graag als eerste van alles op de hoogte? Vind je het leuk en interessant om mee te denken over de opvang van je peuter? Dan is het een goed idee om lid te worden van de oudercommissie op de peuterschool van jouw kind!

Het doel van een oudercommissie is om in samenwerking met de organisatie, de kwaliteit van de opvang zo goed mogelijk te houden en waar mogelijk nog verder te verbeteren. Er zijn ongeveer drie overleggen per jaar, die plaatsvinden in de peuterschool van jouw kind of digitaal. Samen met de andere leden overleg je welke dagen en tijden het best uitkomen. We hopen dat je ook wil meehelpen tijdens feestelijke activiteiten van de peuterschool. Gezellig!

De oudercommissie gaat van start na aanmelding van minimaal 3 ouders. Samen met de andere aangemelde ouders, kun je dan ook een leuke, informatieve training volgen. Al onze oudercommissies zijn lid van BOinK (Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang).

Adviesrecht

In de Wet kinderopvang is opgenomen dat een oudercommissie het recht heeft te adviseren over:

  • de uitvoering van het kwaliteitsbeleid, in het bijzonder het pedagogisch beleid (de kwaliteit van het personeel, de groepsgrootte en de inzet van personeel in opleiding)
  • het algemeen beleid op het gebied van voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid
  • openingstijden
  • het beleid rondom voorschoolse educatie
  • wijzigingen van de prijs van kinderopvang
  • vaststelling en wijziging van de interne klachtenregeling

Alle bovengenoemde onderwerpen die tot (beleids)veranderingen leiden, worden in zijn geheel of gedeeltelijk voorgelegd aan de oudercommissie(s). Hoewel het voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen verplicht is, moet een oudercommissie dus wel om advies worden gevraagd over wijzigingen die van toepassing zijn voor (locaties van) De Rotterdamse Peuterschool.

(Alternatieve) ouderbijeenkomst

Je kind speelt en leert op één van de locaties van De Rotterdamse Peuterschool. Goed bezig! Want we zeggen niet voor niets: Het begint bij De Rotterdamse Peuterschool!
Zoals je waarschijnlijk weet is De Rotterdamse Peuterschool onderdeel van Peuter&Co.
Peuter&Co vindt het belangrijk om de mening van ouders te horen. Wij vinden het ook belangrijk dat ouders ons kunnen adviseren op belangrijke onderwerpen, zoals pedagogisch beleid, veiligheidsbeleid of de uurprijs.

Daarom organiseren we twee keer per jaar een ouderbijeenkomst. Dit is dé gelegenheid om mee te praten en mee te beslissen over de gang van zaken op de peuterschool.

Extra informatie of aanmelden

Heb je vragen of wil je je aanmelden? Neem contact op met de locatiemanager van jouw locatie of bespreek het met de pedagogisch medewerker.

Q