Oudercommissie

Bent u ook graag als eerste van alles op de hoogte? Vindt u het leuk en interessant om mee te denken over de opvang van uw peuter en met andere ouders van gedachten te wisselen over de peuterschool? Dan is het een goed idee om lid te worden van de oudercommissie op de peuterschool van uw kind!

Er zijn ongeveer drie overleggen per jaar, die plaatsvinden in de peuterschool van uw kind. U overlegt samen met de andere leden welke tijden en welke dag het beste uitkomen. Bijvoorbeeld tussen de middag, dan kan uw peuter lekker spelen terwijl u overlegt.

We hopen dat u ook wilt meehelpen tijdens feestelijke activiteiten bij de peuterschool. Gezellig!

Uw kind speelt en leert op één van de 65 locaties van De Rotterdamse Peuterschool. Goed bezig! Want we zeggen niet voor niets: Het begint bij De Rotterdamse Peuterschool!

Zoals u waarschijnlijk weet is De Rotterdamse Peuterschool onderdeel van Peuter & Co.
Peuter & Co vindt het belangrijk om de mening van ouders te horen. Wij vinden het ook belangrijk dat ouders ons kunnen adviseren op belangrijke onderwerpen, zoals pedagogisch beleid, veiligheidsbeleid of de uurprijs

Daarom organiseren we twee keer per jaar een ouderbijeenkomst. Dit is dé gelegenheid om mee te praten en mee te beslissen over de gang van zaken op de peuterschool.

Tijdens de ouderbijeenkomst bespreken we de ‘Uurprijs 2022’. Het document vindt u HIER.

Verder informeren wij u over de ontwikkelingen naar aanleiding van het coronavirus.

Bijeenkomst 1 (via Zoom)
Dinsdag 5 oktober 2021
van 14.00 – 14.45 uur
De link ontvangt u na aanmelding

Bijeenkomst 2 (via zoom)
Dinsdag 5 oktober 2021
van 18.30 – 19.15 uur
De link ontvangt u na aanmelding

Bent u van plan om de bijeenkomst via Zoom bij te wonen? Meld u zich dan wel even aan via het formulier onderaan deze pagina. Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 1 oktober. Vermeld bij uw aanmelding ook even op welke peuterschool uw peuter zit.

Adviesrecht

In de Wet kinderopvang is opgenomen dat oudercommissies adviesrecht hebben. Een oudercommissie heeft het recht te adviseren over:

  • de uitvoering van het kwaliteitsbeleid, in het bijzonder het pedagogisch beleid (de kwaliteit van het personeel, de groepsgrootte en de inzet van personeel in opleiding)
  • het algemeen beleid op het gebied van voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid
  • openingstijden
  • het beleid rondom voorschoolse educatie
  • wijzigingen van de prijs van kinderopvang
  • vaststelling en wijziging van de interne klachtenregeling

De klachtenregeling en de mogelijkheid om geschillen voor te leggen aan de Geschillencommissie: klik hier

Alle bovengenoemde onderwerpen die tot (beleids)veranderingen leiden moeten in zijn geheel of gedeeltelijk worden voorgelegd aan de oudercommissie(s). Hoewel het voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen verplicht is, moet een oudercommissie dus wel om advies worden gevraagd over wijzigingen die van toepassing zijn voor (locaties van) De Rotterdamse Peuterschool.

Aanmelden

Meld u aan door het onderstaande formulier in te vullen. 

  • DD dash MM dash JJJJ
  • Hidden
    MM slash DD slash JJJJ

Vragen?

Stel ze aan de pedagogisch medewerkers of mail uw vraag naar oudercommissie@peuterenco.nl.

Q