Nieuws

Ieder kind heeft een stem

Waar denk je aan als je leest: ’Ieder kind heeft een stem’? Ongetwijfeld heb je een mening hierover, of een beeld hierbij. Misschien denk je aan het ruimte geven aan kinderen om zich te uiten. Of denk je eerder aan mee mogen denken en zelfstandig beslissen? Bij KindeRdam en Peuter&Co hebben we het afgelopen half jaar gewerkt aan het thema ‘Ieder kind heeft een stem’. We gingen aan de slag met onderwerpen als kinderparticipatie, democratisch burgerschap en kinderrechten. Wat hebben kinderen hieraan? En hoe draagt aandacht besteden aan deze onderwerpen bij aan hun ontwikkeling?

Aandacht voor “eigenwijsheid”: wat levert het kinderen en (mede-)opvoeders op?

Iedereen die met kinderen werkt of zelf kinderen heeft, hoort ongetwijfeld regelmatig: ‘Ik kan het zelluf wel’. Niets voor niets is het één van de eerste zinnetjes die een kind leert spreken. Kinderen weten meestal heel goed wat ze nodig hebben, en op welke manier iets het beste past in hun lijf en hun spel. Wanneer je kinderen keuzes geeft en hun mening serieus neemt, help je hen zich goed te voelen. Daarbij is het belangrijk om oog te hebben voor zaken waar je als volwassene misschien minder aandacht voor hebt. Als een kind bijvoorbeeld zijn jas niet wil aantrekken, dan kun je als opvoeder het voor hem doen omdat je misschien haast hebt, en dat uitleggen aan het kind. Maar het kind voelt zich pas gehoord als je vraagt wat er aan de hand is, en waarom hij zijn jas niet wil aantrekken. Want dan hoor je misschien dat het labeltje kriebelt in zijn nek of dat hij zijn Lego-bouwsel eerst apart wil leggen om later eraan te werken. Pedagogisch medewerkers die luisteren naar kinderen en hen serieus nemen, bieden een omgeving die goed aansluit op de behoeften van de groep. Daardoor gaan kinderen graag naar het kinderdagverblijf, de peuterschool/-groep of de BSO. Natuurlijk kan niet altijd alles wat kinderen willen. Maar door hen een stem te geven en hun input mee te nemen wanneer het wél kan, voelen zij zich gehoord en erkend.  En dat draagt bij aan hun zelfbeeld en eigenwaarde, ze ervaren: ik ben van betekenis!

Kijkje in de keuken over de grens: bezoek aan Berlijn

Soms is het ook goed om even afstand te nemen van de dagelijkse gang van zaken, en te kijken hoe anderen dit aanpakken: een stem geven aan kinderen. Samen met KomKids hebben we voor de tweede keer een uitwisseling georganiseerd met de Berlijnse kinderopvangorganisatie Kindergärten City. Een van de deelnemers die ik hierover sprak, zei tegen mij: ‘De rechten van het kind staan in Berlijn echt overal bovenaan’. Wow, wat een uitspraak. Ik was direct benieuwd hoe je dat in de dagelijkse praktijk terugziet en kreeg het volgende antwoord: ‘Kinderen van twee jaar bepalen zelf wanneer ze gaan eten en ze hebben zelf de regie in wat ze willen gaan doen. Medewerkers deinzen niet terug van de risico’s die de kinderen nemen, maar gaan eerder het gesprek met hen aan.’ Zelfstandigheid en autonomie staan dus hoog in het vaandel in Berlijn. En dat zie je terug in het vertrouwen en de ruimte die volwassenen geven aan jonge kinderen om zelf te beslissen tijdens alledaagse situaties. Inspirerend om te zien hoe onze collega’s dit aanpakken, en dat kinderen deze vrijheid over het algemeen ook goed aan kunnen.

Internationaal kinderrechtenverdrag

Behalve dat het goed is voor de ontwikkeling van kinderen om hun mening te mogen geven en ook gehoord te worden, is het ook een kinderrecht. In het VN-Kinderrechtenverdrag staat dat ieder kind het recht heeft om zijn mening te geven over zaken die hem of haar aangaan. Naar deze mening moet serieus worden geluisterd. Jaarlijks is op 20 november de dag van de kinderrechten. Ken jij ze al? Lees ze eens op www.kinderrechten.nl.

Op al onze locaties besteden we aandacht aan de dag van de kinderrechten. Voor iedere leeftijdsgroep doen we dit op een eigen manier. Bij de jongste kinderen doen we dit door activiteiten aan te bieden waarbij kinderen zelf dingen kunnen kiezen of kunnen uitvoeren. Met kinderen in de BSO-leeftijd gaan we aan de slag met een leerzame speurtocht, waarbij de kinderen zelf ook iets leren over kinderrechten. Ook hebben we dit jaar de Rotterdamse kinderombudsvrouw uitgenodigd om in gesprek te gaan met kinderen over de kinderrechten. Zij komt op bezoek bij de kinderen van BSO De Grote Prins in Rotterdam-Prinsenland. De kinderen hebben er zin in!

Door op verschillende manieren aandacht te hebben voor het thema ‘Ieder kind heeft een stem’ en kinderrechten, werken we aan een fijne omgeving voor kinderen waar kinderen graag willen zijn en waarin ze tot hun recht komen. Zo groeien ze op tot zelfbewuste en sociale volwassenen.

 

 

Juni 2023

Week voor de Gezonde Jeugd

Deze week (12 t/m 17 juni) is de Week voor de gezonde jeugd: een initiatief van het JOGG-netwerk. Het JOGG-netwerk is een samenwerking van gemeenten en maatschappelijke organisaties die zich sterk maken voor een omgeving waarin kinderen gezond kunnen opgroeien. Het thema van dit jaar is “grote mensen”. Onze pedagoog Marlies Slaa schreef een blog over hoe wij grote mensen de sleutel vormen tot een gezonde omgeving voor kleine mensen.

Grote mensen: de sleutel tot een gezonde omgeving voor kleine mensen

Als ouders en pedagogisch professionals willen we het beste voor “onze” kinderen. Daar hoort natuurlijk een gezonde levensstijl bij. Maar hoe zorg je voor een gezonde levensstijl voor nu en later bij (jonge) kinderen? Als “grote mensen” spelen we hierin een belangrijke rol. Niet alleen in wat we de kinderen hierover vertellen, maar vooral in wat we zelf doen.

Gezond en fit op de peuterschool

Een gezonde levensstijl is een van de acht doelen waar we bij De Rotterdamse Peuterschool gericht aan werken. Op al onze locaties wordt gewerkt met het programma Lekker Fit. Al onze voorschoolse educatie-coaches zijn Lekker Fit-coaches. Dit is een project van de Gemeente Rotterdam waarmee we werken aan een actieve leefstijl voor kinderen van 0 tot 12 jaar. We bieden een gezonde omgeving waarin kinderen veel buiten zijn en veel bewegen, samen met andere peuters. Daarnaast hebben we aandacht voor rustmomenten en bieden we gezond eten en drinken aan op onze locaties. Op deze manier helpen wij kinderen van jongs af aan een gezonde levensstijl te ontwikkelen en dragen we bij aan een generatie van gezonde en fitte kinderen.

Samenwerken aan gezonde gewoonten

Gezonde gewoonten ontwikkel je samen: daarom werken we ook samen met ouders en partners zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin. We vragen ouders bijvoorbeeld bewust te kiezen voor gezonde traktaties bij verjaardagen of afscheid van de groep. In het Lekker Fit-programma hanteren we de regel: ‘Één is genoeg en klein is oké’. Er zijn veel momenten waarop er getrakteerd wordt in een groep, daarom is het verstandig om op die momenten te kiezen voor iets gezonds. Kinderen die regelmatig gezonde voeding zoals fruit en groenten proberen, zullen ook eerder geneigd zijn om dit te eten. Hetzelfde geldt voor bewegen: als je samen met vriendjes deelneemt aan actieve beweegmomenten, is de kans groter dat je het leuk vindt en een positieve ervaring opdoet met lichaamsbeweging. Op deze manier wordt gezond bewegen en eten vanzelfsprekend.

Lekker in je vel

Een gezonde levensstijl, met veel beweging in de buitenlucht, bevordert niet alleen de lichamelijke gezondheid, maar ook de mentale gezondheid. Als je je lichamelijk goed voelt, heeft dit een positief effect op andere gebieden. Het versterkt je zelfbeeld en het vertrouwen in jezelf en je lichaam, waardoor je als opgroeiend kind, tiener, puber en jongvolwassene weerbaarder wordt. Zo zorgen we voor een levensstijl waarin gezondheid en beweging niet alleen noodzakelijk zijn, maar ook plezierig om te doen.

Goed voorbeeld doet volgen

Kinderen leren dit vooral door wat ze om zich heen zien. Door als volwassene zelf gezonde keuzes te maken op het gebied van eten en drinken en een actieve levensstijl te hebben, wordt gezond leven de norm. Bijvoorbeeld door samen met je kind water te drinken, lopend boodschappen te doen of samen te fietsen. Met kleine veranderingen in je eigen levensstijl geef je het goede voorbeeld. Dit betekent niet dat je nooit iets lekkers kunt uitdelen of dat je als ouder altijd perfect moet zijn op dit gebied. Maar wanneer een gezonde levensstijl de basis vormt, wordt het voor kinderen vanzelfsprekender om deze goede gewoontes vast te houden. Op deze manier geven we kinderen samen een goede start waar ze hun hele leven profijt van hebben.

Doet u mee?

Tijdens de Week van de Gezonde Jeugd doen we op onze locaties wat we elke week doen: een goede balans bieden op het gebied van eten, bewegen en ontspannen, omdat dit ook bij een gezonde levensstijl hoort. Op Facebook en Instagram delen we deze week enkele ideeën ter inspiratie voor thuis, zowel voor kinderen als volwassenen. Doet u mee met uw kind?

 

 

april 2023

Alle kinderen zijn kings & queens op Koningsdag

Het is u vast niet ontgaan: dit jaar brengt Koning Willem-Alexander tijdens Koningsdag een bezoek aan ons stoere Rotterdam. Hij viert met ons zijn 10e jaar als koning in ‘010’.

Met dit jaar een heel mooi thema: We zijn allemaal Kings & Queens! Dat betekent dat iedereen anders is én bijzonder op zijn eigen manier. Iedereen mag meedoen, en precies zoals iemand is. Op ieder hoofd past een kroon. En dat idee, dat alle kinderen erbij horen en zichzelf mogen zijn, inspireert ons het hele jaar door!

Ontwikkelkansen voor alle kinderen

Als organisatie geloven we dat alle kinderen dezelfde ontwikkelkansen verdienen. Ongeacht achtergrond, geloofsovertuiging, zorgbehoeften of beperkingen. Vanuit die gedachte willen we zelf graag werken. Maar het is ook een levenshouding die we de kinderen graag willen meegeven.

Daarom vindt u dit terug in ons beleid. Bij Peuter&Co vormt het pedagogisch curriculum onze leidraad, en vindt u dit onder de noemer ‘Oog voor diversiteit, culturen, waarden en normen’.

De groep als samenleving in het klein

De kinderopvang/peuterschool is de eerste plek waar kinderen te maken krijgen met onderlinge verschillen. Een groep kunt u zien als een samenleving in het klein. Kinderen oefenen al van jongs af aan in samen leven en samen spelen. Met kinderen die allemaal anders zijn. Elk kind heeft een eigen verhaal, achtergrond, talent, thuistaal en gezinssamenstelling. Het is de uitdaging van ons werk om ieder kind daarin te zien en te horen. Ook willen we de kinderen zelf leren om te gaan met die verschillen. Vanuit die houding leren we zelf ook iedere dag weer nieuwe dingen.

Samen kun je leren

Belangrijk voor prettig samenleven is dat een kind zich welkom en veilig voelt. We werken aan een positieve en ontspannen groepssfeer, en besteden aandacht aan materialen die herkenbaar zijn. De ruimte moet een plek zijn waar ieder kind zich thuis voelt en iets herkent van wie hij/zij is. Vanuit die veiligheid kunnen kinderen de wereld gaan verkennen en zinvolle relaties met anderen aangaan. Kinderen leren zo spelenderwijs van elkaar. Ze ervaren wat ze met elkaar gemeen hebben en waarin ze verschillen. Kinderen krijgen zo de ruimte hun plek in de wereld te onderzoeken. Ieder op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. En waar dat nodig is, begeleiden wij de interactie tussen de kinderen.

Zo zorgen we voor een omgeving waarin vriendschappen kunnen groeien. Kinderen leren dan dat je het meest aan de wereld hebt, als je die vreedzaam en met respect voor anderen kunt delen. Mooi dat juist deze denkwijze op onze Rotterdamse Koningsdag centraal staat. Dat is iets om te vieren op en rondom 27 april. En dat houden we ook de rest van het jaar in gedachten bij ons werk met de kinderen.

Fijne Koningsdag!

In aanloop naar Koningsdag hebben we bij Peuter&Co aandacht besteed aan deze gezellige feestdag. Dat doen we met leuke activiteiten en spelletjes, bijvoorbeeld door het houden van een koninklijke maaltijd en oud-Hollandse spelen.

Op Koningsdag zelf zijn onze locaties gesloten, zodat iedereen met zijn, haar of hun eigen familie en vrienden dit feest kan beleven. Gaat u kijken langs de route met uw kinderen? Of houdt u het wat overzichtelijker met leuke spelletjes in de buurt? Hoe u deze Koningsdag ook gaat vieren: we wensen u en uw kind(eren) een stralende dag toe met veel zonneschijn, ontmoeting en plezier.

Q