Veelgestelde vragen

 

Wat is een VVE-peuterschool?

Bijna alle peuterscholen van Peuter & Co zijn voorschool-peuterscholen. Dit zijn peuterscholen die samen met een basisschool werken met een Vroeg- en Voorschools (VVE) programma. Dit programma bereidt de peuters spelenderwijs voor op de basisschool. De leerkrachten van groep 1 en 2 van de basisschool werken met hetzelfde programma. Dit zorgt er voor, dat de overstap naar de basisschool voor uw peuter minder groot is en soepel verloopt. De peuters komen vier dagdelen per week naar de VVE-peuterschool.

Wat is de Ukkiegroep?

Bij de Ukkiegroep bent u samen met uw kleintje van harte welkom. Terwijl uw dreumes went aan het spelen met andere kinderen en vriendjes maakt, leert u andere ouders kennen. Voor u het weet, bent u verhalen aan het uitwisselen over uw kindje (en u zult horen dat veel dreumessen dezelfde streken hebben). De Ukkiegroep is bovendien een goede voorbereiding op de peuterschool.

Waar vind ik alle locaties van Peuter & Co?

Hier vindt u alle locaties van Peuter & Co.

Kan ik vrijblijvend een kijkje komen nemen op een locatie?

Dat kan altijd. Het is handig als u van te voren even een afspraak maakt. U kunt hiervoor de locatie bellen of online een afspraak maken.

Waar vind ik het inspectierapport van een locatie?
Het inspectierapport van de GGD vindt u door hier de locatie op te zoeken en aan te klikken. Vervolgens ziet u aan de rechterkant een link naar het inspectierapport. U wordt dan doorverwezen naar de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.
Hoe kan ik mijn kind inschrijven?

Inschrijven kan op twee manieren:

  1. Vul hier het inschrijfformulier in. Nadat wij dit hebben ontvangen, nemen wij contact met u op voor de verdere inschrijving.
  2. Loop even langs bij de peuterschool bij u in de buurt en vul daar het inschrijfformulier in.
Kan ik mijn kind voor meerdere locaties inschrijven?
Ja, dat kan. U kunt bij uw inschrijving twee locaties opgeven waar u uw peuter wilt inschrijven.
Is er een wachtlijst voor de peuterschool?
Voor de meeste peuterscholen zijn er geen wachtlijsten. Voor actuele informatie kunt u bellen met de afdeling Planning & Plaatsing op (010) 477 10 09.
Vanaf wanneer kan ik mijn kind inschrijven?

U kunt uw kind direct hier inschrijven.

Waarom worden er zoveel vragen gesteld bij inschrijving?
Voor de meest peuterscholen ontvangt Peuter & Co subsidie van de gemeente Rotterdam. Hiermee wil de gemeente Rotterdam ervoor zorgen dat de peuterscholen voor alle peuters toegankelijk zijn. Om aan de subsidievoorwaarden van de gemeente te voldoen, vragen wij u gegevens over bijvoorbeeld opleidingsniveau, land van herkomst etc.
Waarom worden er zoveel vragen gesteld bij inschrijving?
Voor de meest peuterscholen ontvangt Peuter & Co subsidie van de gemeente Rotterdam. Hiermee wil de gemeente Rotterdam ervoor zorgen dat de peuterscholen voor alle peuters toegankelijk zijn. Om aan de subsidievoorwaarden van de gemeente te voldoen, vragen wij u gegevens over bijvoorbeeld opleidingsniveau, land van herkomst etc.
Mijn kind is ingeschreven. En nu?
U ontvangt van ons een bevestiging van de inschrijving van uw kind. Wanneer er vragen zijn, nemen wij contact met u op. Zodra er een plek vrij komt voor uw kind, ontvangt u hierover per e-mail of post bericht van ons. Plaatsing kan alleen per de 1e of 16e van de maand.
Hoe kan ik de maandelijkse ouderbijdrage betalen?
U ontvangt per mail/post een factuur, welke u handmatig kunt overmaken tenzij u Peuter & Co heeft gemachtigd voor het automatisch incasseren van de ouderbijdrage.
Is er een opzegtermijn voor de peuterschool en hoe moet ik opzeggen?
De opzegging kan schriftelijk, op de locatie maar ook via de website doorgegeven worden.

Klik hier voor het formulier. Het formulier kunt u ook opvragen bij één van de pedagogisch medewerkers.

Mijn gegevens zijn gewijzigd. Hoe moet ik dit doorgeven?

Veranderingen in uw adres, telefoonnummer of bijvoorbeeld e-mailadres kunt u dit formulier aan ons doorgeven. Veranderingen in uw bankrekeningnummer kunt u doorgeven door een nieuw machtigingsformulier automatisch incasso op de peuterschool in te vullen.

Ik heb mijn kind ingeschreven maar dit is niet meer nodig. Hoe geef ik dit door?

Als uw kind is ingeschreven voor de peuterschool, maar nog geen plekje heeft, dan kunt u dat met dit formulier doorgeven dat de inschrijving vervalt.

Wanneer zijn de peuterscholen gesloten?

Tijdens de schoolvakanties en nationale feestdagen zijn de peuterscholen gesloten. We houden zo veel mogelijk rekening met de schoolvakanties van de samenwerkende basisschool. Vraag op uw locatie naar de specifieke sluitingsdagen.

Wanneer kan ik terecht met een klacht of compliment?

De pedagogisch medewerkers van Peuter & Co verzorgen en begeleiden uw kind, waarbij zij zoveel mogelijk rekening houden met uw wensen. Toch kan het voorkomen dat er meningsverschillen bestaan over hoe er gewerkt wordt. U kunt dit met de pedagogisch medewerkers bespreken en hiervoor eventueel een klachtenformulier invullen. Meer over de klachtenprocedure van Peuter & Co leest u hier.

Wie moet ik bellen als mijn kind niet naar de peuterschool komt?

Als uw kind ziek is, of om een andere reden niet naar de peuterschool komt, willen wij dat graag weten. Hiervoor kunt u bellen met de locatie.

Waar vind ik de Algemene Voorwaarden?

De algemene voorwaarden vindt u hier.

Wat is de incassoprocedure?

Maandelijks ontvangt u een factuur van ons met het verzoek om deze binnen 14 dagen te voldoen.

Indien u de factuur (nog) niet heeft voldaan, dan:

  • ontvangt u na 14 dagen de eerste herinnering;
  • belt een medewerker van Peuter & Co u na 30 dagen en vraagt u naar de reden dat er niet betaald is;
  • sturen we u na 45 dagen een tweede herinnering;
  • sturen we u na 60 dagen de eerste aanmaning;
  • belt een medewerker van Peuter & Co u na 90 dagen wederom. U wordt nogmaals gevraagd naar de reden dat u niet betaald heeft. U wordt erop gewezen dat uw kind mogelijk geschorst kan worden.

Bij het uitblijven van de betaling van uw factuur wordt de vordering overgedragen aan een incassobureau en wordt uw kind definitief geschorst. Mocht u niet in staat zijn uw vordering te voldoen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Wat is de incassoprocedure?

Dat kan altijd. Het is handig als u van te voren even een afspraak maakt. U kunt hiervoor de locatie bellen of online een afspraak maken.

Q